Opvoedkundig trainingen

Bij opvoedkundige trainingen bieden wij de ouders de mogelijkheid om in een veilige setting te praten over de opvoedkundige problematiek waar ze tegen aanlopen. Hierbij kun je denken aan dat een kind niet luisterd of zijn huiswerk niet doet. Door gezamelijk erover te praten, vaklitaratuur te raadplegen en tips uit te wisselen met de ouders, helpen wij de ouder tot een oplossing voor haar het probleem. Meestal is de ouder al gerustgesteld bij de herkenning van het probleem.

Social media trainingen

Het gevaar van social media wordt steeds meer duidelijk. Kinderen die gevaarlijke stunds uithalen voor like’s/cliks, of het zelfvertrouwen verliesen bij het zien van “ goeduitziende” mensen. Wij helpen de ouders om hier mee om te gaan. Werderom in een vertrouwelijke zetting, praten de ouders over dit fenomeen. De herkenning en de emotie die dit oproept verstrekt om tot een oplossing te komen. Waarbij we wederom ook veel aandacht zullen besteden naar het pedegogische litratuur hierover.

Kofiieochtenden organiseren

Het organiseren van koffieochtenden is heel belangrijk voor scholen. Diversty-plus organiseerd deze koffieochtenden om de ouders de gelegenheid te geven om  met de directie te praten over de school, komende activiteiten, maar ook beleidsmatige punten die de directie dan kan toelichten of uitleggen. Ook is het een leuke gelegenheid om andere ouders te zien en te spreken. Van deze gelegenheid maken wij ook gebruik om ons activiteiten te bespreken met de ouders die wij niet zo vaak zien.

Communiceren met docenten

Het is heel belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de docent van je kind. Het is bewezen dat de kinderen waarbij de ouders een goede verstandhouding hebben met de docent beter presteren. Sommige ouders met migiratie achtergrond vinden het moeilijk om een gesprek aan te gaan met de docent. Wij leren de ouders hoe je “small talk” kunt hebben met de docent. Anderzijds is het ook van belang dat de leerkrachten cultuursensitief worden gemaakt. De kern van cultuursensitief werken is om als docent te werken vanuit een gelijkwaardige vertrouwensrelatie. Ouders moeten zich veilig voelen, wat inhoud dat hun persoonlijke emoties en ervaringen serieus genomen moeten worden en er mogen zijn.